توضیحات

 • کنترل و نظارت بر قراردادها در سازمان.
 • نظارت و کنترل بر فعالیت‌های داخلی.
 • کنترل و ارزیابی صورت‌های مالی سازمان‌ها.
 • تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی.
 • کنترل صحت و اجرای اسناد مالی.
 • بررسی منابع مالی.

پیش‌نیازها

 • مسلط به صورت‌های مالی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی داخلی.
 • مسلط به کامپیوتر و صفحه گسترده اکسل.
 • آشنایی با COSO.
 • انگیزه پیشرفت و روحیه کار تیمی.
 • حداقل پنج سال سابقه مفید در حسابداری، حسابرسی مستقل یا حسابرسی داخلی.
 • حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط.

نوع استخدام

 • تمام وقت

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،