کارشناس فروش

کیمیا کشت نامی تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

 • ارتباط با فروشندگان و توزیع‌کنندگان سموم کشاورزی.
 • ارتباط با ادارات جهاد کشاورزی بخصوص حفظ نباتات‌.
 • انجام فعالیت‌های فنی (تست و انجام روز مزرعه) و فروش کالا و پیگیری و ارائه راهکارهای مربوط به محصول به کشاورزان ـ فروشندگان نهاده‌های کشاورزی و کارشناسان وابسته.
 • ارتباط با نمایندگان فروش، دریافت درخواست‌ها، پیگیری واریزی‌ها و دریافت چک و ارسال به دفتر تهران.
 • ارائه گزارش ماهیانه بر اساس فرمت ارسالی.

پیش‌نیازها

 • داشتن کارت پایان خدمت.
 • داشتن مدرک کارشناسی در رشتۀ کشاورزی.
 • آشنایی با اصول کار تیمی.
 • آشنایی با اصول فروش و بازاریابی.
 • داشتن سابقۀ کاری مرتبط در حوزۀ نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود و سم).

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،