مدیر تحقیقات کمی بازار

پژوهش بازار رسانه امروز

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

در زمینه طراحی تحقیق با مشتریان مشورت کنید و پیشنهادات روشنی ارائه دهید. مدیریت کلیه مراحل مطالعات کمی بازار شامل: طراحی پرسشنامه، طرح نمونه گیری، مشخصات پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها، بررسی اعتبار داده ها، تهیه گزارش و توصیه ها در راستای مسائل استراتژیک کسب و کار، آماده سازی ارائه. حمایت فعال از رئیس بخش در شناسایی پروژه های آینده نگر. تعیین مشخصات تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی داده ها. اجرای روزانه بیش از یک پروژه. نظارت بر طراحی ابزارهای تحقیقاتی (پرسشنامه، طرح نمونه گیری، پردازش داده ها، تجزیه و تحلیل و گزارش). نظارت و نظارت بر کار میدانی. توجه به هزینه/سود ناشی از مشاغل. اطلاع رسانی اطلاعات مربوطه به طور دقیق و به موقع. بیش از یک پروژه را در یک زمان اجرا کنید. توجه به هزینه/سود.

پیش‌نیازها

تحصیلات: فارغ التحصیل دانشگاه، ترجیحاً آمار، جامعه شناسی و MBA. حداقل دو سال تجربه در نقش مشابه؛ ترجیحاً در صنعت تحقیقات بازار. دانش بسیار خوب برنامه های کاربردی MS Office (Word ،Excel ،PowerPoint ،Outlook). مسلط به نرم افزارهای آماری مانند SPSS. مسلط به زبان انگلیسی به دو صورت کتبی و شفاهی. خودکنترلی رویکرد کاربردی متقابل. تمرکز بر مشتری ارائه نتایج. مهارتهای عملکردی و فنی. نوآوری عاقل و توانایی حل مسئله مهارتهای بین فردی اولویت بندی خدمات عالی مدیریت زمان

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

تحصیلات

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،