نماینده پزشکی

صنايع پودر شير مشهد

اصفهان

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

مطابقت کامل با سیاست های BMS جهانی و محلی Danone (به عنوان مثال تغذیه با شیر مادر به عنوان بهترین تغذیه برای همه نوزادان، عدم انجام وظایف آموزشی در رابطه با زنان باردار یا مادران نوزادان و کودکان خردسال). بازدیدهای دوره ای از HCP ها در بیمارستان ها، کلینیک های بهداشتی، کلینیک های خصوصی و بیمارستان های خصوصی برای ایجاد روابط قوی و تبدیل شدن به یک برند برتر. اطمینان از اینکه همه پزشکان پیام‌ها، اطلاعات، مطالعات بالینی و نمونه های مناسب را دریافت می کنند (مطابق با WHO و کدها و مقررات محلی). برگزاری سمینارها (توسعه سمینارهای سفیر KOL) و انجام فعالیتهای آموزشی تغذیه برای متخصصان مراقبت های بهداشتی. ارائه کمک مستقیم به اعضای تیم و نظارت بر امور کاری مربوط به دستیابی به KPI های تجاری. شناسایی و تشدید تغییرات و روندها در تصمیم گیری، نیازها و نگرانی های HCP. انجام جزییات پزشکی حضوری یا تماس های مجازی و تماس مداوم با لیست های مشخص شده از HCP در سراسر منطقه جغرافیایی تعریف شده.

پیش‌نیازها

ترجیحاً مدرک تحصیلی در زمینه تغذیه، پزشکی، زیست شناسی، میکروبیولوژی، داروسازی یا سایر زمینه های مرتبط. مسلط به زبان انگلیسی، شفاهی و کتبی. اصول فروش و بازاریابی. مهارت سخنرانی. تیم گرا. توجه: متقاضی باید مقیم اصفهان باشد.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،