مهندس FO RAN

هاي وب

تهران

زمان انتشار ۳ ماه پیش

Job Description

- Working ticketing and monitoring system - Working with telecommunication equipment

Requirements

- Knowledge and ability to work with monitoring and ticketing system - Good knowledge of Ericsson and Nokia equipment’s - Ability to work with Mikrotik routers - Good knowledge for using radio link (MW) - Knowledge about 4G KPI - Knowledge concept of telecom - Knowledge of using LTE equipment - Knowledge about topology network - Knowledge of LTE core - Qualified MTCNA, MTCRE, MTCWE, Or mastery of the above courses - Knowledge in IPS and routing - High ability to pursue assigned tasks and interest in teamwork - Familiar with office Programming - English knowledge is required - Prepare yourself for evening and night shifts and overtime

Employment Type

  • Full Time

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما

تخمین حقوق

از ارزش کنونی خود در بازار کار با خبر شوید.