مدیر مالی

آوا ابزار صنعت تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

 • پیش‌بینی و تهیه بودجه عملیاتی، پیش‌بینی و تهیه گزارش گردش وجوه نقد.
 • پیش‌بینی مبالغ مورد نیاز جهت تامین مالی و کنترل نقدینگی.
 • به‌روزرسانی گزارشات بودجه مطابق با واقعیت و مقایسه روند انجام فعالیت.
 • کنترل قیمت‌گذاری کالاها و قطعات و تعیین بهای تمام شده.
 • تهیه گزارش سود و زیانی ماهانه.
 • تهیه ترازنامه‌های آزمایشی ماهیانه برای ارائه به بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات.
 • کنترل و نظارت بر دفاتر رسمی.
 • کنترل و نظارت بر دفاتر اصلی (نظارت بر عملکرد کارکنان در این زمینه، کنترل پیش پرداخت‌ها و اصلاح حساب پیش‌پرداخت‌های واقعی، کنترل و نظارت بر حساب‌های سایر بدهکاران واقعی، کنترل و نظارت بر حساب‌های بستانکاران تجاری).
 • تهیه صورت‌های مالی سالیانه.
 • تهیه گزارشات تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی، محاسبه و کنترل نسبت مالکانه جهت اخذ وام، محاسبه و کنترل نسبت جاری جهت اخذ وام، کنترل نسبت سود به خرید و نسبت سود به فروش.
 • پاسخگویی به حسابرس و دفاع از صورت‌های مالی.
 • پاسخگویی به مامورین سازمان امور مالیاتی و در صورت لزوم تهیه لوایح دفاعی جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی.
 • شرکت در جلسات هیات بدوی و تجدید نظر مالیاتی.
 • پاسخگویی به مامورین سازمان تامین اجتماعی و درصورت لزوم تهیه لوایح دفاعی جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی.
 • شرکت در جلسات هیات بدوی و تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی.
 • کنترل گزارش خرید و فروش فصلی (ماده 169 قانون و مقررات) و ساخت مبالغ جهت ارسال گزارش خرید و فروش فصلی مطابق سود پیشرو.
 • تهیه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سالیانه.
 • تهیه اظهارنامه ارزش افزوده هر فصل.
 • کنترل و نظارت بر عملکرد سایر اعضای قسمت حسابداری و اخذ گزارشات روزانه از ایشان.
 • کمک و مشاوره به قسمت فروش در راستای تهیه و تدوین فایل V&P.

پیش‌نیازها

 • تسلط کامل به تمامی نرم‌افزارهای مالی و خلق نرم‌افزارهای مالی.
 • تسلط کامل به تمامی استانداردهای مالی و قانون تجارت و قانون کار و تامین اجتماعی و قوانین مالیات‌های مستقیم.
 • تسلط کامل به مهارت‌های ICDL.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،