کارشناس مالی

دارو سازی فارابی اصفهان

منتشر شده 18 روز پیش

توضیحات

  • تهیه و پردازش حقوق و دستمزد ماهیانه.
  • ثبت اسناد مالی و حسابداری شرکت.
  • تنخواه‌گردانی و تهیه گزارش ارزش افزوده.

پیش‌نیازها

  • مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های حسابداری مدیریت، حسابداری صنعتی یا مهندسی صنایع.
  • سابقه کاری مرتبط.
  • آشنا با برنامه‌های حسابداری.
  • روحیه کار تیمی.
  • آشنا با نرم‌افزارهای حسابداری.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،