کارشناس مالی (خرید و فروش)

گلدیران تهران

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

 • ثبت اسناد حسابداری فروش و برگشت از فروش کالا.
 • گزارش تعدادی و مبلغی فروش کالا و مانده حساب های مشتریان.
 • کنترل فروش های امانی و ثبت فاکتورهای فروش آن‌ها.
 • ارسال عملیات فروش در سامانه مودیان مالیاتی و پیگیری تایید عملیات.
 • پیگیری اعتبارسنجی مشتریان از بانک.
 • کنترل اعتبار و تراز حساب مشتریان.
 • کنترل حواله های انبار با فاکتور صادره.
 • محاسبه و کنترل بهای تمام شده کالای فروش رفته.
 • کنترل اقلام هزینه‌های سفارشات و ثبت حسابداری مربوطه.
 • کنترل، تایید و صدور اسناد سفارشات خارجی و خرید داخلی.
 • کنترل انبار و مشارکت در عملیات انبارگردانی.
 • کنترل و تایید عملیات خرید در سامانه مودیان مالیاتی.
 • کنترل عملیات حواله بین انباری، حواله مصرف و رسید انبار.

پیش‌نیازها

 • آشنایی با نرم‌افزار راهکاران سیستم.
 • آشنایی با نرم‌افزار اکسل.
 • روحیه کار تیمی.
 • حداقل سه سال سابقۀ کاری در حوزه مرتبط.
 • حداقل مدرک کاردانی در رشته حسابداری.
 • داشتن کارت پایان خدمت یا معافی برای آقایان الزامی‌ست.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،