مدیر حسابرسی داخلی

مهندسی سیستم یاس ارغوانی تهران

منتشر شده 1 سال پیش

توضیحات


● بررسی و تجزیه‌‌وتحلیل اسناد مالی و حسابداری مطابق با استانداردها و مقررات حسابرسی، تهیه و ارائه گزارش‌های مدیریتی و توجیهی و آماری از وضعیت مالی هریک از واحدها و نظارت بر عملکرد مالی واحدها.
● برگزاری جلسات با مدیران مالی و مقامات در مورد ابهامات در مورد اسناد مالی.
● ایجاد یک روش بهینه حسابرسی فرآیند، توسعه چارچوب‌ها و استانداردها، مدیریت برنامه‌های حسابرسی و اطمینان از پایبندی مداوم به روش‌ها و استانداردها.
● مشارکت در توسعه یک برنامه حسابرسی سالانه با تمرکز بر ریسک‌های کلیدی تجاری.
● بازنگری مستمر روش‌ها و استانداردهای موجود به منظور برنامه‌ریزی پیشرفت‌های مورد نیاز.
● ارزیابی کیفیت حسابرسی‌های داخلی انجام شده و چارچوب‌های ارائه شده جهت بهبود برنامه‌ریزی، تهیه و نظارت بر بودجه حسابرسی داخلی.
● برنامه‌ریزی برای ممیزی‌های فرآیند جاری و آتی طبق برنامه حسابرسی سالانه.
● تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مناسب در حوزه حسابرسی و ارائه راهکار و مشاوره به مدیر عامل و هئیت مدیره.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری به عنوان مدیر حسابرسی داخلی. ● مسلط به مایکروسافت آفیس و نرم‌افزارهای حسابداری. ● داشتن دانش کافی در مورد استانداردها و رویه‌های حسابرسی، قوانین و مقررات. ● توجه زیاد به جزئیات و مهارت‌های تحلیلی عالی. ● مهارت‌های مدیریتی عمومی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟