سرپرست حسابداری

نخ جراحان طب سينا

تهران

زمان انتشار یک ماه پیش

اطلاعات فارسی این شغل به‌صورت سیستمی ترجمه شده‌است.

توضیحات

ارائه تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی بر اساس جریان نقدی، P&L، گزارش بودجه، گزارش فروش و غیره. کنترل منظم کلیه اسناد، جمع آوری، تفسیر و بررسی اطلاعات مالی. کنترل اطلاعات و کلیه صورتهای مالی و گزارشات سیستم مکانیزه. تهیه گزارشهای مالی تعاملی و مفید. اطمینان از انطباق و سازگاری گزارش های مالی که از تیم های مختلف ارائه می شود. تصحیح مغایرتها و ناسازگاریهای احتمالی در گزارشهای مالی ایجاد شده توسط سایر تیمها و بهبود قابلیت اطمینان گزارشها تا آنجا که ممکن است. حمایت از تیم های مختلف برای تهیه یا عیب یابی گزارشات خود. ایفای نقش کلیدی در فرایندهای برنامه ریزی و همچنین ایجاد موارد تجاری استراتژیک. تعامل مداوم با سایر اعضای تیم به منظور افزایش دقت گزارشات مالی. توسعه مدل های مالی و ارائه پیش بینی های مالی، گزارش ها و کنترل. مدیریت تولید بودجه و پیش بینی های سالانه و تجزیه و تحلیل بودجه و روندهای مالی.

پیش‌نیازها

حداقل 5 سال سابقه مرتبط. محدوده سنی: 30-50. ساعت کار: شنبه - چهارشنبه: 8 صبح - 5 بعد از ظهر و پنجشنبه: 8 صبح - 12 شب. کارشناسی حسابداری، مالی یا رشته مربوطه. ارتباطات عالی و مهارتهای افراد. مهارتهای رهبری و سازمانی قوی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

سابقه کار

نوع استخدام

  • تمام وقت

تحصیلات

سابقه کار

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما

تخمین حقوق

از ارزش کنونی خود در بازار کار با خبر شوید.