NEW
Clear Filters

توضیحات

 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه.
 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت‌های هلدینگ.
 • همکاری با مدیران و روسای واحدها در تهیه و تنظیم بودجه.
 • تلفیق و تنظیم بودجه‌های پیشنهادشده در قالب هدف‌ها و خط مشی کلی هلدینگ.
 • انجام بررسی‌های سازمانی به منظور برنامه‌ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز شرکت با همکاری واحد منابع انسانی و امور اداری.
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه‌ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف.
 • برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره‌وری در تولید.
 • برنامه‌ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش‌های انجام کار و افزایش بهره‌وری.
 • محل کار: یوسف آباد.

پیش‌نیازها

 • حداقل مدرک کارشناسی. 
 • پانزده سال سابقه کار در هلدینگ تولیدی.
 • جنسیت مد نظر: آقا.
 • مهارت‌های هفت گانه ICDL.
 • مسلط به امور بودجه‌ریزی.
 • مسلط به قوانین و مقررات مالی و محاسبات عمومی.