NEW
Clear Filters
8 days ago

توضیحات

 • طراحی، اجرا و مراقبت از سیستم‌های پایگاه داده کامپیوتری جهت دسترسی به موقع به اطلاعات مورد نیاز.
 • به‌حداقل‌رسانی زمان خرابی پایگاه داده.
 • بازیابی تراکنش‌های پرسرعت و پشتیبان‌گیری از داده‌ها.
 • ارائه پشتیبانی و آموزش مدیریت داده فعال و واکنشی به کاربران.
 • اجرا و مستندسازی سیاست‌ها، رویه‌ها و استانداردهای پایگاه داده.
 • تعریف کاربران و امکان توزیع داده ها به کاربر مناسب، در قالب مناسب و به موقع.
 • حصول اطمینان از به‌روز بودن همه پایگاه‌های اطلاعاتی و محافظت از داده‌ها برای جلوگیری از از دسترس رفتن آن‌ها.
 • طراحی، ساخت و پیاده‌سازی سیستم‌های پایگاه داده با کیفیت بالا بسته به نقش تخصصی هر کاربر نهایی و ارائه دسترسی به کاربران.
 • انجام آزمایش و ارزیابی جهت حصول اطمینان از امنیت، حریم خصوصی و یکپارچگی داده‌ها به صورت منظم.
 • نظارت بر عملکرد پایگاه داده، اعمال تغییرات و اعمال وصله‌ها و نسخه‌های جدید در صورت لزوم.
 • ارائه گزارشات مدیریتی.