Quality Assurance Deputy

Pars Leather & Shoes

Tehran

Posted 2 months ago

توضیحات

شرح وظایف متخصص تضمین کیفیت عمدتاً شامل اطمینان از رعایت تمام استانداردهای خارجی قبل از ارائه محصول نهایی به مشتریان است. برای این منظور، متخصصان تضمین کیفیت مسئول اجرای فعالیت‌های بازرسی، شناسایی مناطق مشکل‌دار و ارائه نتایج بازرسی با کیفیت هستند. علاوه بر این، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات اصلاحی در صورت مشاهده ایرادات را بر عهده دارند. ● شناسایی فرآیندهای سازمان و تعیین شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری آن. ● همکاری در تدوین استراتژی‌های سازمان و طرح‌ریزی اهداف و برنامه‌های کیفیت. ● پیگیری تحقق اهداف و برنامه‌های کیفیت و گزارش‌دهی به مدیریت ارشد. ● همکاری در شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های فرآیندهای سازمان و تلاش در جهت کنترل آن‌ها. ● تدوین یا بازنگری مستندات مورد نیاز فرآیندها از طریق مستندسازی شامل روش اجرایی، دستورالعمل و فرم‌ها با همکاری مسئولین فرآیندها. ● درخواست اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه به منظور حذف عدم انطباق بالفعل یا بالقوه. ● پیگیری اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه بمنظور حذف عدم انطباق بالفعل یا بالقوه. ● ارائه گزارش و پیشنهادات در جهت بهبود فعالیت‌ها به مدیریت ارشد. ● همکاری در پایش و اندازه‌گیری فرآیندهای سازمان. ● همکاری با کارشناسان فنی و تولید جهت تدوین استانداردهای محصولات یا خدمات. ● دریافت نتایج پایش و اندازه‌گیری فرایند از سایر فرآیندها. ● نظارت بر تحت کنترل قرار گرفتن مدارک سیستم مدیریت. ● نظارت بر تحت کنترل قراردادن مدارک با منشاء برون سازمانی. ● به روز آوری الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط با محصول و خدمات. ● بررسی درخواست تغییر مدارک و بررسی آن. ● نظارت بر عملکرد فرآیندهای سیستم مدیریت و ارائه گزارش به مدیریت. ● تهیه گزارشات تحلیلی از وضعیت سیستم مدیریت کیفیت به مدیریت ارشد. ● همکاری در تجزیه‌وتحلیل نمودارها و گزارش‌های دریافتی از فرآیندها. ● تعیین تیم ممیزی داخلی و همکاری در اجرای ممیزی داخلی. ● تهیه گزارش ممیزی داخلی و ارائه آن به مدیریت ارشد. ● اعلام برنامه ممیزی داخلی به کلیه فرآیندها. ● پیگیری عدم انطباق‌های ممیزی‌ها و همکاری جهت بر طرف نمودن آن. ● نگهداری سوابق ممیزی‌های داخلی و خارجی. ● ارتباط با سازمان بیرونی از جمله شرکت‌های صدور گواهی دهنده و بازرسی در خصوص مسائل سیستم مدیریت. ● بازنگری مستندات سیستم مدیریت سالیانه. ● جمع آوری گزارشات مورد نیاز جهت جلسات بازنگری مدیریت و ارائه آن به مدیریت ارشد. ● پیگیری مصوبات جلسه بازنگری مدیریت و گزارش وضعیت تحقق آن به مدیریت ارشد. ● تهیه گزارش از وضعیت تحقق اهداف و ارائه به مدیریت ارشد. ● تعیین نیازهای آموزشی. ● حصول اطمینان از انظباق فرآیندهای تولید و ساخت با الزامات و مقرراتی قانونی. ● ارزیابی نیازها و الزامات مشتریان جهت اطمینان از برآورده سازی آن‌ها. ● همکاری در تعیین مشخصات کیفیت محصول یا خدمات با واحد مهندسی یا کیفیت.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی صنایع یا سایر رشته‌های مهندسی مرتبط. آموزش‌های مورد نیاز: ● دوره آموزش ایزو 9001. ● دوره ممیزی داخلی ایزو 9001. ● دوره تفکر مبتنی بر ریسک. مهارت‌های مورد نیاز: ● مهارت‌های ارتباطی. ● توانایی انجام کار گروهی. ● توانایی حل مسائل. ● مهارت تصمیم گیری به موقع. ● اعتماد به نفس بالا در انجام مسائل محوله.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career