توضیحات

 • تحلیل مدارات الکترونیکی جهت عیب‌یابی.
 • عزیمت به ماموریت جهت مراجعه به سایت مشتری در تهران و شهرستان.
 • ارتباط تلفنی با مشتریان.
 • نظارت بر عملکرد و اجرای پیمانکاران.

امکان جذب کارآموز نیز وجود دارد.

پیش‌نیازها

 • توانایی تحلیل مدارات الکترونیکی جهت عیب‌یابی
 • آشنایی کامل با مفاهیم پایه شبکه و زیرساخت شبکه
 • آشنایی با انواع سخت‌افزارهای شبکه (سرور، سوییچ، Storageها، UPS و غیره).
 • آشنایی با سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای کامپیوتری.
 • امکان عزیمت به ماموریت جهت مراجعه به سایت مشتری در تهران و شهرستان.
 • توانایی در ارتباط تلفنی با مشتریان.
 • روحیه کار تیمی.
 • مسئولیت‌پذیر و پاسخگو.

To see more jobs that fit your career