توضیحات

به منظور برگزاری بهتر کلاس‌های آنلاین نیازمند یک کارشناس پشتیبانی هستیم.

شرح شغل:

 • مدیریت برگزاری کلاس‌های آنلاین در زمان مقرر.
 • رسیدگی به اشکالات احتمالی.
 • کمک به اتصال دانش‌آموزان به آدوبی کانکت.
 • ثبت گزارشات روزانه.

پیش‌نیازها

 • آشنایی با Adobe Connect.
 • آشنایی با Google Docs.
 • صبور.
 • روابط عمومی بالا.
 • آشنایی با Big Blue Button.
 • آشنایی با زبان انگلیسی.
 • سابقه کار اموزشی، پشتیبانی و مشاوره مزیت است.

نوع استخدام

 • نیمه وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career