NEW
Clear Filters

توضیحات

از جمله وظایف آموزگاران زبان انگلیسی پرورش دانش‌آموزان موفق از طریق اجرای برنامه درسی جامع دبستان مجتمع آموزشی شهید مهدوی در داخل و خارج از کلاس است.

شرح شغل:

 • ارزش قائل شدن برای توانایی‌های متفاوت دانش‌آموزان.
 • حمایت از نیازهای یادگیری منحصر به فرد هر دانش‌آموز.
 • استفاده از شیوه‌های آموزشی فراگیر و متمایز برای حمایت از همه دانش‌آموزان.
 • برقراری ارتباط موثر با همکاران، اولیا و دانش‌آموزان.
 • اجرای برنامه‌های راهبردی آموزشی مجتمع با هدف تحقق ماموریت‌ها و ارزش‌های آن.
 • برنامه‌ریزی درسی و آماده‌سازی طرح درس بر اساس رویکرد آموزشی مجتمع.

شرایط احراز:

 • مسلط به روش‌های برنامه‌ریزی درسی.
 • مسلط به روش‌های آموزشی (یادگیری و یاددهی).
 • توانایی ایجاد نظم و هماهنگی برای انجام کارهای گروهی.
 • توانایی هدایت پروژه‌های پژوهشی.
 • توانایی استفاده موثر از فنون و رویکردهای جدید آموزشی.
 • توانایی مدیریت کلاس.
 • نظم و مدیریت زمان.
 • خلاقیت و نوآوری در فرآیند یاددهی و یادگیری.
 • توانایی ارائه الگوی مناسب برای ارتقای ارزش‌ها و رفتارهای مثبت دانش‌آموزان.

نوع استخدام

 • نیمه وقت

رده سازمانی

جزییات