Quality Control Manager (Dairy Products)

Dorin Pouder (Calin) Safadasht

Posted 2 months ago

توضیحات

 • کنترل و نظارت بر خط تولید و نحوه عملکرد کارکنان.
 • تجزیه و آزمایش محصولات لبنی و تطابق آن‌ها با استانداردهای تعریف شده.
 • آموزش کارشناس تحت مدیریت و تعیین وظایف مربوطه.
 • بررسی، تایید یا عدم تایید کیفیت محصولات لبنیات تولید شده.
 • نظارت دقیق و منظم بر نحوه عملکرد، جهت اطمینان بیشتر از کیفیت محصولات مطابق با استاندارد‌ها.
 • پیگیری عدم انطباق ها.
 • ارائه گزارشات بازرسی به مدیران عالی رتبه دیگر.
 • تهیه گزارشات ماهانه از انجام فعالیت‌های خود به سازمان.
 • ارائه گزارش کتبی به مدیران ارشد، در صورت عدم تطابق خدمات و محصولات با استانداردها.
 • نظارت مستمر و منظم بر مواد و ظروف و محصولات.

پیش‌نیازها

 • حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مهندسی مرتبط با صنعت مربوطه.
 • حداقل ده سال سابقۀ کاری مرتبط با صنعت غذایی.
 • روحیه مشارکت در فعالیت‌های بهبود سازمان.
 • توانایی پیگیری مستمر فعالیت‌ها تا تحقق نتایج.
 • مهارت‌های ارتباطی.
 • روحیه کار تیمی.
 • توانایی حل مسئله.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career