Production Planning Supervisor

Farir Asa Teb

Pardis

Posted 15 days ago

توضیحات

 • برنامه‌ریزی تولید، مواد، لجستیک و انبار.
 • تحقیق و ارزیابی تأمین‌کنندگان بر اساس قیمت، کیفیت، انتخاب، خدمات، پشتیبانی، در دسترس بودن، قابلیت اطمینان، قابلیت تولید و توزیع و شهرت.
 • تهیه سفارش‌های خرید و بررسی تقاضا برای کالاها.
 • شناسایی و مدیریت ریسک در زنجیرۀ تأمین.
 • کنترل موجودی، تعیین نقطه سفارش، مدیریت سفارش‌گذاری بر مبنای بودجۀ تامین.
 • نظارت بر اجرای صحیح فرآیندهای زنجیرۀ تأمین بخش‌های انبار، تامین، لجستیک و فروش.

پیش‌نیازها

 • مسلط به سیستم‌های کارسنجی، زمان‌سنجی، ظرفیت‌سنجی و بهبود فرآیند.
 • مسلط به برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد (MRP) و کنترل موجودی.
 • مسلط به اکسل و MSP.
 • آشنایی با مفاهیم ERP.
 • تسلط کامل بر فرآیندها و و رویه‌های مربوط به واحد تولید.
 • آشنایی با نگهداری و تعمیرات.
 • داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مهندسی صنایع و مدیریت بازرگانی.
 • داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری مرتبط در حوزه مدیریت زنجیرۀ تأمین.
 • مسلط به امور قراردادها.
 • مهارت ارتباطی قوی.
 • روحیه کار گروهی.
 • توانایی مدیریت زمان.

To see more jobs that fit your career