توضیحات

 • تهیه گزارش‌های کاربردی فروش و آنالیز آماری.
 • تهیه داشبوردهای ویژه متناسب با نیاز واحد فروش و سازمان.
 • رهگیری فروش محصولات در شرکت‌های پخش و مناطق مختلف.
 • پیشنهاد و تحلیل بودجه در سطوح مختلف.

پیش‌نیازها

 • تسلط کامل به اصول و روش‌های برنامه‌ریزی.
 • توانایی تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و حل مسئله.
 • آشنایی با سیستم فروش مویرگی و شرکت‌های پخش در صنعت دارویی.
 • مهارت ارتباط موثر با تیم فروش و شرکت‌های پخش.
 • آشنایی با اصول Power BI و تحلیل داده.
 • آشنایی با روش‌های بودجه‌ریزی و مسیربندی.
 • مهارت رصد بازار و تحلیل رقبا.
 • آشنایی با اصول طراحی فرآیندها و روش‌های اجرایی.
 • قابلیت انجام ماموریت‌ها.

To see more jobs that fit your career

Salary Estimator

Discover your current worth in the job market.