توضیحات

  • برنامه‌ریزی، هماهنگی و برگزاری برنامه‌ها و جلسات مافوق.
  • طراحی و آماده‌سازی گزارش‌های مدیریتی مورد نیاز.
  • سازماندهی امور اداری، نامه نگاری و هماهنگی کلیه ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی.
  • اجرای امور اداری و دفتری، بایگانی مدارک و مکاتبات.

پیش‌نیازها

  • پیگیر و مسئولیت‌پذیر.
  • آشنایی کامل با نرم‌افزارهای آفیس (به خصوص اکسل و ورد)
  • پرانرژی، بی‌حاشیه، وقت‌شناس و بسیار منظم.
  • روابط عمومی بالا.
  • مسلط به زبان انگلیسی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career