IT Expert

Nanavaran Group

Tehran

Posted 10 days ago

توضیحات

  • ارائه راهکار فنی مناسب از طریق به‌کارگیری بهترین تجربیات جهت بهبود عملکرد نرم‌افزار.
  • شناسایی آیتم‌های کلیدی و پیاده‌سازی Data Warehouse.
  • برقراری ارتباط بین پایگاه‌های داده.
  • پشتیبانی نرم‌افزار.

پیش‌نیازها

  • داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد.
  • داشتن حداقل چهار سال سابقۀ کاری مرتبط..
  • مسلط به پایگاه داده Microsoft SQL Server.
  • مسلط به فرایند ایجاد Data Warehouse و شناسایی و جمع‌آوری دیتا‌های کلیدی جهت ساخت گزارش.
  • مسلط به Microsoft Power BI و ساخت گزارش‌های مدیریتی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career