توضیحات

حمایت استراتژیک:

 • ارائه مشاوره استراتژیک به مدیر عامل یا مدیران ارشد برای تصمیم‌گیری‌های کلان.
 • تحلیل و ارزیابی اطلاعات و داده‌های مورد نیاز مدیران ارشد برای اتخاذ تصمیمات مهم.

مدیریت ارتباطات:

 • تسهیل ارتباطات بین مدیر عامل و سایر بخش‌ها و کارکنان سازمان.
 • پیگیری و مدیریت مکاتبات و ایمیل‌های مهم.
 • برقراری ارتباط موثر با ذینفعان داخلی و خارجی.

هماهنگی جلسات و رویدادها:

 • برنامه‌ریزی و تنظیم جلسات داخلی و خارجی مدیر عامل یا مدیران ارشد.
 • تهیه و تنظیم دستور جلسات و اطمینان از پیگیری موضوعات مطرح شده در جلسات.
 • هماهنگی و نظارت بر رویدادها و مراسم مهم سازمانی.

پیگیری پروژه‌ها و وظایف:

 • پیگیری و نظارت بر پروژه‌ها و وظایف محوله به بخش‌های مختلف.
 • ارائه گزارش‌های منظم به مدیر عامل درباره پیشرفت پروژه‌ها و وظایف.
 • شناسایی مشکلات و چالش‌ها و ارائه راه‌حل‌های مناسب.

مدیریت زمان و برنامه‌ها:

 • تنظیم و مدیریت برنامه‌های زمانی مدیر عامل یا مدیران ارشد.
 • برنامه‌ریزی سفرهای کاری و هماهنگی لجستیکی آن‌ها.
 • اطمینان از بهینه‌سازی زمان و کارآیی مدیران ارشد.

مستندسازی و گزارش‌دهی:

 • تهیه و تنظیم اسناد، گزارش‌ها و ارائه‌های مورد نیاز مدیر عامل یا مدیران ارشد.
 • نگهداری و مدیریت سوابق و مستندات مهم سازمانی.

مدیریت بحران:

 • شناسایی و تحلیل بحران‌ها و مشکلات احتمالی و ارائه راهکارهای سریع و موثر.
 • هماهنگی و مدیریت تیم‌های اضطراری در مواقع بحرانی.

پیش‌نیازها

تحصیلات:

 • مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مدیریت، مدیریت کسب و کار، روابط عمومی یا رشته‌های مرتبط.

تجربه کاری:

 • حداقل 5 سال تجربه کاری در نقش‌های مدیریتی یا اجرایی، ترجیحاً در سطوح ارشد سازمانی.

مهارت‌ها و توانمندی‌ها:

 • مهارت‌های ارتباطی قوی: توانایی برقراری ارتباط موثر با مدیران، کارکنان و ذینفعان خارجی.
 • توانایی مدیریت زمان: مهارت در تنظیم و مدیریت برنامه‌های زمانی مدیران ارشد.
 • مهارت‌های تحلیلی: توانایی تحلیل و ارزیابی داده‌ها و اطلاعات برای ارائه مشاوره استراتژیک.
 • تجربه در مدیریت پروژه: توانایی پیگیری و نظارت بر پروژه‌ها و وظایف مختلف.
 • توانایی تصمیم‌گیری: توانایی اتخاذ تصمیمات سریع و موثر در مواقع بحرانی.
 • مهارت‌های سازماندهی: توانایی مدیریت و سازماندهی وظایف و پروژه‌ها به صورت کارآمد.
 • مهارت‌های کامپیوتری: تسلط به نرم‌افزارهای اداری و مدیریتی (مانند Microsoft Office Suite).

ویژگی‌های شخصیتی:

 • خودانگیخته و مستقل: توانایی کار به صورت مستقل و مدیریت خود.
 • توانایی کار تحت فشار: توانایی مدیریت وظایف و تصمیم‌گیری در شرایط فشار کاری.
 • انعطاف‌پذیر: توانایی تطبیق با تغییرات و نیازهای متغیر سازمان.

نوع استخدام

 • تمام وقت

جزییات

To see more jobs that fit your career