Call Center Expert

Pardakht Electronic Sadad

Tehran

Posted 25 days ago

توضیحات

● پاسخگویی به تماس‌های ورودی تا حد تعیین‌شده. ● برقراری تماس‌های خروجی. ● ثبت موارد در نرم‌افزار CRM. ● حفظ کیفیت عملکرد بر اساس استانداردهای تعیین‌شده. ● حضور در تیم‌های مشارکتی و جلسه‌های آموزشی و بازخورد تیم تضمین کیفیت. ● حضور در شیفت‌های تعریف شده.

پیش‌نیازها

● آشنایی با مفاهیم CRM و اصول مشتری‌مداری. ● آشنایی با مایکروسافت آفیس. ● آشنایی با صنعت پرداخت الکترونیک. ● توانایی مدیریت زمان جهت پاسخ‌گویی به تماس‌های ورودی. ● شناخت استانداردها و شاخص‌های مرکز تماس.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career

Salary Estimator

Discover your current worth in the job market.