درباره گروه صنعتي و پژوهشي زر

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

کالاهای تند مصرف - FMCG

تعداد کارمندان:

500 کارمند به بالا

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت گروه صنعتي و پژوهشي زر بر روی نقشه مشخص نشده‌است.