درباره طرح اندیشان

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

تولید نفت و گاز، پالایش نفت و پتروشیمی

تعداد کارمندان:

-

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت طرح اندیشان بر روی نقشه مشخص نشده‌است.