درباره تجهيز گسترش سينا

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

2003

صنعت:

بیمارستان‌ها و خدمات پزشکی

تعداد کارمندان:

10-49کارمند

موقعیت:

تهران, tehran

آدرس:

موقعیت تجهيز گسترش سينا بر روی نقشه مشخص نشده‌است.