File Input
File Input
گروه آذرستان

گروه آذرستان

تجربه کاری کارمندان گروه آذرستان

3.5

19

5

4

3

2

1

Supportive

پیشنهاد می‌کنم

۱۴۰۰ اردیبهشت

به‌عنوان

مدیر بخش برق و مکانیک فعلی (در ۱۴۰۰)

:

چه چیزی را در مورد این شرکت دوست داشتید؟

This company is super supportive for opportunities of promotion.

چالش‌های شما چه بود؟

Hard working and faced with various challenges.

به نظر شرکت عمران آذرستان ساختار قومی در آن به شدت حاکم است

پیشنهاد می‌کنم

۱۴۰۰ مهر

به‌عنوان

مدیر ارشد عملیاتی فعلی (در ۱۴۰۰)

:

چه چیزی را در مورد این شرکت دوست داشتید؟

مدیریت عالی گروه علاقمند به توسعه سازمان است

چالش‌های شما چه بود؟

مدیران ارشد سازمان مانع از رشد نفرات به سطوح مدیریتی میانی و ارشد می باشند و بیشتر به این تمایل دارد که خود محور بوده و کسانی که تمایل به این پیشرفت را دارند به شدت کارشکنی می‌کنند

ساختار قومیتی در شرکت عمران آذرستان حاکم هست

پیشنهاد می‌کنم

۱۴۰۰ آبان

به‌عنوان

کارشناس فنی فعلی (در ۱۴۰۰)

:

چه چیزی را در مورد این شرکت دوست داشتید؟

پرداخت منظم حقوق تنها دلیل برای مداومت جهت کار در سازمان بود

چالش‌های شما چه بود؟

به دلیل ساختار قومیتی حاکم و دسته بندی و یار کشی امکان شایسته سالاری وجود نداشت و صرفا رابطه ها بود که باعث ارتقا و ماندگاری می شد و این بزرگ‌ترین مشکل کاری در شرکت عمران آذرستان می باشد