درباره خسرو مدیسا طب (کی ام تی)

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

بیمارستان‌ها و خدمات پزشکی

تعداد کارمندان:

100-499کارمند

موقعیت:

تهران, Tehran

آدرس:

موقعیت خسرو مدیسا طب (کی ام تی) بر روی نقشه مشخص نشده‌است.