درباره فريس اينترنشنال

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

نفت و گاز

تعداد کارمندان:

10-49کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت فريس اينترنشنال بر روی نقشه مشخص نشده‌است.