درباره ارتباطات نوین فرانام

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

فناوری اطلاعات، خدمات اینترنتی و نرم افزار

تعداد کارمندان:

50-99کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت ارتباطات نوین فرانام بر روی نقشه مشخص نشده‌است.