درباره گروه مهندسی صنعتی دمیرچی

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

تولید و فرآیند

تعداد کارمندان:

50-99کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت گروه مهندسی صنعتی دمیرچی بر روی نقشه مشخص نشده‌است.