درباره صنایع چینی زرین ایران

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

تولید و فرآیند

تعداد کارمندان:

100-499کارمند

موقعیت:

ایران,

آدرس:

موقعیت صنایع چینی زرین ایران بر روی نقشه مشخص نشده‌است.