امتیاز کلی

3.6

بر‌اساس 16 امتیاز و 2 نظر

5

4

4

4

3

6

2

1

1

1

2 نظر

مرتب‌سازی بر‌اساس:
3.0

نوشته شده در : ۱۴۰۰ مهر

سرپرست بازرگانی تا ۱۳۹۸

پیشنهاد می‌کنم

مزایا

جو دوستانه

چالش‌ ها

عدم امکان ارتقای سازمانی بیشتر

5.0

نوشته شده در : ۱۳۹۹ آبان

رئیس منابع انسانی تا‌کنون

پیشنهاد می‌کنم

مزایا

Everything motivated and interested for me

چالش‌ ها