درباره شرکت بين المللي بازرسي

وبسایت:

مدیر عامل:

سال تأسیس:

صنعت:

ساختمان

تعداد کارمندان:

50-99کارمند

موقعیت:

تهران, Tehran

آدرس:

طبقه دوم، شماره 8، خیابان گلدان، خیابان نلسون ماندلا، تهران، ایران