درباره کالج بین المللی آریام

مدیر عامل:

آرمان قادرمزی

سال تأسیس:

2006

صنعت:

مراکز آموزشی - دانشگاه‌ها

تعداد کارمندان:

50-99کارمند

موقعیت:

تهران, Tehran

آدرس:

موقعیت کالج بین المللی آریام بر روی نقشه مشخص نشده‌است.