بسته های پریمیوم

بسته ی پریمیوم متناسب با خود را انتخاب کنید

Standard
تومان95,000
1 ماهه
Who Viewed Your CV

مشاهده شرکت‌هایی که رزومه شما را دیده‌اند

Applied Jobs Status

مشاهده وضعیت درخواست‌های ارسالی

Boost in Search

بالا بودن در جستجوی کارفرماها

Ready Badge

تعریف نشان آماده به کار

SMS Notification

اطلاع از جدیدترین موقعیت‌های شغلی

بسته پیشنهادی

VIP
تومان145,000
1 ماهه
Who Viewed Your CV

مشاهده شرکت‌هایی که رزومه شما را دیده‌اند

Applied Jobs Status

مشاهده وضعیت درخواست‌های ارسالی

Boost in Search

بالا بودن در جستجوی کارفرماها

Ready Badge

تعریف نشان آماده به کار

SMS Notification

اطلاع از جدیدترین موقعیت‌های شغلی

Be Top of Apply

بالا رفتن رزومه در بین تمام رزومه‌های ارسالی

Applicant Insights

مقایسه خود با رقبایتان در یک موقعیت شغلی

مشاهده حقوق شرکت‌ها

(32%) تخفیف
VIP (3 Months)
تومان295,000
3 ماهه
Who Viewed Your CV

مشاهده شرکت‌هایی که رزومه شما را دیده‌اند

Applied Jobs Status

مشاهده وضعیت درخواست‌های ارسالی

Boost in Search

بالا بودن در جستجوی کارفرماها

Ready Badge

تعریف نشان آماده به کار

SMS Notification

اطلاع از جدیدترین موقعیت‌های شغلی

Be Top of Apply

بالا رفتن رزومه در بین تمام رزومه‌های ارسالی

Applicant Insights

مقایسه خود با رقبایتان در یک موقعیت شغلی

Salary

مشاهده حقوق شرکت‌ها

خدمات پریمیوم
Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواستهای ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Applicant Insights VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP شما اطلاعاتی در مورد تجارب کاری، تحصیلات و سظح ارشدیت رقبای خود بدست خواهید آورید و می توانید ببینید برای یک موقعیت شغلی با چند نفر در رقابت بوده و شانس خود را برای موفقیت برآورد کنید.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته های شغلی دریافت خواهید کرد.

Who Viewed Your CV

حتی اگر برای آگهی شغلی خاصی درخواست خود را ارسال نکرده باشید کارفرمایان میتوانند بین رزومه ها جستجوکنند و ممکن است رزومه شما را مشاهده کنند. با استفاده از این ویژگی می توانید مشاهده کنید چه شرکتهایی رزومه شما را دیده و بررسی کرده اند.

Applied Jobs Status

در این بخش می‌توانید وضعیت درخواست‌های شغلی ارسالی خود را بررسی کنید و ببینید آیا رزومه به دست کارفرما رسیده است، دیده شده و در دست بررسی است و یا رد شده است.

Boost in Search

احتمال دریافت مصاحبه شغلی خود را افزایش دهید.زمانی که کارفرما کلیدواژه‌هایی مرتبط با سابقه کاری و حرفه شما را در ایران تلنت جستجو می‌کند، رزومه شما در صدر نتایج جستجو به او نمایش داده خواهد شد و مطمئن خواهید شد مشخصات و مهارت های شما مورد توجه کارفرمایان قرارمی گیرد.

Ready Badge

رزومه خود را تدوین کردید و برای قرار گرفتن در مسیر شغلی و استخدام آماده هستید. آماده بودن خود برای کار را می‌توانید با سرویس آماده به کار پریمیوم اعلام کنید و کارفرمایان را نسبت به این موضوع آگاه کنید.

SMS Notification

اگر به دنبال این هستید که قبل از دیگر کارجویان، از فرصت‌های شغلی باخبر شوید، با سرویس ارسال پیامک پریمیوم، اولین نفری خواهید بود که از جدیدترین فرصت‌ها و آگهی‌های شغلی باخبر خواهید شد.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواستهای ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Applicant Insights VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP شما اطلاعاتی در مورد تجارب کاری، تحصیلات و سظح ارشدیت رقبای خود بدست خواهید آورید و می توانید ببینید برای یک موقعیت شغلی با چند نفر در رقابت بوده و شانس خود را برای موفقیت برآورد کنید.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته های شغلی دریافت خواهید کرد.

Who Viewed Your CV

حتی اگر برای آگهی شغلی خاصی درخواست خود را ارسال نکرده باشید کارفرمایان میتوانند بین رزومه ها جستجوکنند و ممکن است رزومه شما را مشاهده کنند. با استفاده از این ویژگی می توانید مشاهده کنید چه شرکتهایی رزومه شما را دیده و بررسی کرده اند.

Applied Jobs Status

در این بخش می‌توانید وضعیت درخواست‌های شغلی ارسالی خود را بررسی کنید و ببینید آیا رزومه به دست کارفرما رسیده است، دیده شده و در دست بررسی است و یا رد شده است.

Boost in Search

احتمال دریافت مصاحبه شغلی خود را افزایش دهید.زمانی که کارفرما کلیدواژه‌هایی مرتبط با سابقه کاری و حرفه شما را در ایران تلنت جستجو می‌کند، رزومه شما در صدر نتایج جستجو به او نمایش داده خواهد شد و مطمئن خواهید شد مشخصات و مهارت های شما مورد توجه کارفرمایان قرارمی گیرد.

Ready Badge

رزومه خود را تدوین کردید و برای قرار گرفتن در مسیر شغلی و استخدام آماده هستید. آماده بودن خود برای کار را می‌توانید با سرویس آماده به کار پریمیوم اعلام کنید و کارفرمایان را نسبت به این موضوع آگاه کنید.

SMS Notification

اگر به دنبال این هستید که قبل از دیگر کارجویان، از فرصت‌های شغلی باخبر شوید، با سرویس ارسال پیامک پریمیوم، اولین نفری خواهید بود که از جدیدترین فرصت‌ها و آگهی‌های شغلی باخبر خواهید شد.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواستهای ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Applicant Insights VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP شما اطلاعاتی در مورد تجارب کاری، تحصیلات و سظح ارشدیت رقبای خود بدست خواهید آورید و می توانید ببینید برای یک موقعیت شغلی با چند نفر در رقابت بوده و شانس خود را برای موفقیت برآورد کنید.

Salary VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP از حدود حقوق درج شده توسط کارفرمایان برای آگهی ها مطلع شده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با متوسط حقوق دریافتی دسته های شغلی دریافت خواهید کرد.

Who Viewed Your CV

حتی اگر برای آگهی شغلی خاصی درخواست خود را ارسال نکرده باشید کارفرمایان میتوانند بین رزومه ها جستجوکنند و ممکن است رزومه شما را مشاهده کنند. با استفاده از این ویژگی می توانید مشاهده کنید چه شرکتهایی رزومه شما را دیده و بررسی کرده اند.

Applied Jobs Status

در این بخش می‌توانید وضعیت درخواست‌های شغلی ارسالی خود را بررسی کنید و ببینید آیا رزومه به دست کارفرما رسیده است، دیده شده و در دست بررسی است و یا رد شده است.

Boost in Search

احتمال دریافت مصاحبه شغلی خود را افزایش دهید.زمانی که کارفرما کلیدواژه‌هایی مرتبط با سابقه کاری و حرفه شما را در ایران تلنت جستجو می‌کند، رزومه شما در صدر نتایج جستجو به او نمایش داده خواهد شد و مطمئن خواهید شد مشخصات و مهارت های شما مورد توجه کارفرمایان قرارمی گیرد.

Ready Badge

رزومه خود را تدوین کردید و برای قرار گرفتن در مسیر شغلی و استخدام آماده هستید. آماده بودن خود برای کار را می‌توانید با سرویس آماده به کار پریمیوم اعلام کنید و کارفرمایان را نسبت به این موضوع آگاه کنید.

SMS Notification

اگر به دنبال این هستید که قبل از دیگر کارجویان، از فرصت‌های شغلی باخبر شوید، با سرویس ارسال پیامک پریمیوم، اولین نفری خواهید بود که از جدیدترین فرصت‌ها و آگهی‌های شغلی باخبر خواهید شد.

Be Top of Apply 

VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواستهای ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

چرا پریمیوم؟
3X
استخدام سریع تر

کارجویان پریمیوم بطور میانگین 3 برابر سریعتر از دیگر کارجویان استخدام می شوند

250%
بازدید رزومه بیشتر

رزومه کارجویان پریمیوم حدودا 2.5 برابر بیشتر از دیگر کارجویان، توسط شرکت ها دیده می شوند

$
حقوق بیشتر

به علت اطلاع از حقوق شرکت‌ها، کارجویان VIP به‌طور متوسط ۲۰ درصد می‌توانند شرکت‌های با حقوق بیشتر را انتخاب کنند

سوالات متداول
چرا باید حساب کاربری ام را به پریمیوم ارتقا دهم؟

برای هر آگهی شغلی صدها متقاضی کار وجود دارد و به این علت بسیار اتفاق می افتد که رزومه هایی حتی با داشتن بهترین تجارب و مهارت های کاری، توسط کارفرمایان دیده نمی شوند. سرویس پریمیوم، امکانات ویژه‌ای برای کارجو دارد و به او این امکان را می‌دهد تا زودتر از فرصت‌های شغلی مطلع شود، رزومه او در جستجو بیشتر توسط شرکت‌ها دیده شود و در مقابل دیگر کارجویان موقعیت بهتری پیدا کنند.

آیا باید سرویس پریمیوم خود را هر ماه تمدید کنم؟

سرویس پریمیوم تمام آنچه شما برای افزایش شانس پیدا کردن شغل رویایی خود نیاز دارید را، در اختیار شما قرار می‌دهد. بیشتر کاربران پریمیوم در سریعترین زمان ممکن به اهداف حرفه ای خود می رسند بنابراین نیازی به تمدید چندین باره این سرویس نخواهید داشت.

اگر الان عضو سرویس پریمیوم شوم آیا می توانم ببینم قبلا چه شرکت هایی رزومه من را دیده اند؟

بله ، می توانید ببینید چه کسی رزومه شما را در 60 روز گذشته مشاهده کرده است.

کدام سرویس پریمیوم برای من بهتر است؟

سرویس پریمیوم VIP دارای خدمات ویژه ای برای کاربران است. در این سرویس، هنگام ارسال درخواست به آگهی شغلی، رزومه شما از سایر کارجویان در موقعیت بالاتری نشان داده خواهد شد، کلمات کلیدی مرتبط با سابقه کار و تحصیلات شما در نتایج جستجوی کارفرما در بالاترین سطح نمایش داده خواهد شد و در نهایت می‌توانید رزومه خود را با سایر کارجویان مقایسه کنید و همچنین از حدود حقوق آگهی های شغلی مطلع باشید.

آیا برای یافتن شغل در ایران تلنت، اشتراک پریمیوم لازم است؟

خیر، پر کردن رزومه و ارسال آن برای شرکت ها بصورت رایگان می باشد اما با سرویس پریمیوم، شما ابزارهای پیشرفته‌ای برای نمایش بیشتر رزومه خود و همچنین قرار گرفتن در موقعیت بالاتری نسبت به دیگر رقبا دارید و در نهایت می توانید بسیار سریع تر شغل ایده آل خود را پیدا کنید.

آیا بعد از خرید 'پریمیوم VIP' درخواستهای شغلی ارسال شده قبلی من نیز بالاتر از سایر رزومه ها نشان داده میشود؟

بله، تمام درخواستهای شغلی قبلی شما نیز در بالای رزومه دیگر کارجویان قرار خواهد گرفت.