خدمات پریمیوم
Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

Be Top of Apply 

VIP

با ارتقای سرویس خود به پریمیوم VIP رزومه شما در تمام درخواست‌های ارسالی در بالای رزومه سایر کارجویان قرار خواهد گرفت و اطمینان خواهید یافت رزومه شما درمیان صدها رزومه ارسالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مزایای پریمیوم
3X
سریع‌ترین استخدام

کارجویان پریمیوم بطور میانگین ۳ برابر سریع‌تر از دیگر کارجویان استخدام می‌شوند

250%
بازدید بیشتر رزومه

رزومه کارجویان پریمیوم حدوداً ۲.۵ برابر بیشتر از دیگر کارجویان، توسط شرکت‌ها دیده می‌شوند.

$
حقوق بیشتر

به علت اطلاع از حقوق شرکت‌ها، کارجویان VIP به‌طور متوسط ۲۰ درصد می‌توانند شرکت‌های با حقوق بیشتر را انتخاب کنند

سؤالات متداول
چرا باید حساب کاربری‌ام را به پریمیوم ارتقا دهم؟

برای هر آگهی شغلی صدها متقاضی کار وجود دارد و به این علت بسیار اتفاق می‌افتد که رزومه‌هایی حتی با داشتن بهترین تجارب و مهارت‌های کاری، توسط کارفرمایان دیده نمی‌شوند. سرویس پریمیوم، امکانات ویژه‌ای برای کارجو دارد و به او این امکان را می‌دهد تا زودتر از فرصت‌های شغلی مطلع شود، رزومه او در جستجو بیشتر توسط شرکت‌ها دیده شود و در مقابل دیگر کارجویان موقعیت بهتری پیدا کنند.

آیا باید سرویس پریمیوم خود را هر ماه تمدید کنم؟

سرویس پریمیوم تمام آنچه شما برای افزایش شانس پیداکردن شغل رویایی خود نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهد. بیشتر کاربران پریمیوم در سریع‌ترین زمان ممکن به اهداف حرفه‌ای خود می‌رسند بنابراین نیازی به تمدید چندین باره این سرویس نخواهید داشت.

آیا بعد از خرید پریمیوم VIP، رزومه‌های شغلی ارسال شده قبلی من نیز بالاتر از سایر رزومه‌ها نشان داده میشود؟

تمام رزومه‌های شغلی قبلی شما نیز در بالای رزومه دیگر کارجویان قرار خواهد گرفت.

کدام سرویس پریمیوم برای من بهتر است؟

سرویس پریمیوم VIP دارای خدمات ویژه‌ای برای کاربران است. در این سرویس، هنگام ارسال رزومه به آگهی شغلی، رزومه شما از سایر کارجویان در موقعیت بالاتری نشان داده خواهدشد، کلمات کلیدی مرتبط با سابقه کار و تحصیلات شما در نتایج جستجوی کارفرما در بالاترین سطح نمایش داده خواهدشد و در نهایت می‌توانید رزومه خود را با سایر کارجویان مقایسه کنید و همچنین از حدود حقوق آگهی‌های شغلی مطلع باشید.

آیا برای یافتن شغل در ایران‌تلنت، اشتراک پریمیوم لازم است؟

خیر، پرکردن رزومه و ارسال آن برای شرکت‌ها بصورت رایگان می‌باشد اما با سرویس پریمیوم، شما ابزارهای پیشرفته‌ای برای نمایش بیشتر رزومه خود و همچنین قرارگرفتن در موقعیت بالاتری نسبت به دیگر رقبا دارید و در نهایت می‌توانید بسیار سریع‌تر شغل ایده‌آل خود را پیدا کنید.

اگر الان عضو سرویس پریمیوم شوم آیا می‌توانم ببینم قبلاً چه شرکت‌هایی رزومه من را دیده‌اند؟

بله، می‌توانید ببینید چه کسی رزومه شما را در ۶۰ روز گذشته مشاهده کرده‌است.