جدید
حذف فیلترها
11 روز پیش

توضیحات

  • توانایی برنامه‌ریزی و سازماندهی فروش.
  • توانایی کنترل مفاد قراردادها.
  • توانایی تارگت‌گذاری و رسیدن به تارگت‌های فروش.
  • تجربه کاری مرتبط با صنایع فلزی و ساختمانی.
  • توانایی رهبری تیم.
  • توانایی حل مسئله.
  • قدرت تصمیم‌گیری.
  • روابط عمومی بالا.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات