جدید
حذف فیلترها
20 روز پیش

توضیحات

مدیریت کلیه فعالیت‌های مرتبط با جذب و مدیریت استعداد:

 • پایش شاخص‌های کمی و کیفی مرتبط با فرآیند جذب و مدیریت استعداد.
 • تدوین گزارشات مدیریتی دوره‌ای فرآیند جذب و مدیریت استعداد.
 • ارائه راهکارهای نوآورانه و مبتنی بر دانش تخصصی در راستای بهبود فرآیند جذب و مدیریت استعداد.
 • ارتباط مستمر و موثر با ذینفعان (استعدادها، مدیران مرتبط و غیره) جهت اخذ بازخوردهای برداشتی.
 • طراحی کارراهه شغلی و تدوین برنامه توسعه فردی استعدادها با استفاده از گزارشات ارزیابی‌ها و مشارکت نظام‌مند ذینفعان.
 • مدیریت و نظارت بر فرآیندهای کوچینگ، منتورینگ و کانون ارزیابی و توسعه.
 • مدیریت تولید محتوا در جهت تقویت برند کارفرمایی.
 • سازماندهی، مدیریت عملکرد و هدایت نیروهای تحت سرپرستی.

شرایط احراز:

 • حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی، مهندسی، علوم زیستی، علوم پایه، آمار یا سایر رشته‌های مرتبط. 
 • حداقل سه سال سابقه کار تخصصی در زمینه فرآیند مدیریت استعداد؛ حداقل یک سال سابقه در زمینه سرپرستی یا مدیریت تیم کاری.
 • حداکثر سن: 40 سال.
 • اولویت با متقاضیانی است که از سطح بالایی از زبان انگلیسی در مهارت خواندن برخوردارند.
 • ترجیحاً آشنا با فرآیند مدیریت استعداد و کانون های ارزیابی.
 • تسلط نظری و عملیاتی در زمینه روش ها و ابزارهای جذب استعداد.

شایستگی‌های مورد نظر:

 • خلاقیت و حل مسئله.
 • برونگرایی و مهارت‌های اجتماعی قوی.
 • نتیجه‌گرایی.
 • روحیه کار تیمی و همکاری.
 • توان مذاکره و اقناع.

نوع استخدام

 • تمام وقت

جزییات