فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
مترجم زبان فرانسه

استراتوس

تهران
منتشر شده 3 روز پیش

توضیحات

● شرکت در جلسات کاری و ترجمه متون. ● مدت قرارداد آزمایشی: ۱ ماه. ● ساعت کاری: شناور. ● نیاز به سفر کاری: در صورت لزوم. ● پاداش و مزایا: بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط. ● داشتن سه تا پنج سال سابقۀ کاری. ● مسلط به مایکروسافت آفیس به ویژه اکسل.