جدید
حذف فیلترها
1 ماه پیش

توضیحات

 • کنترل و نظارت بر فرایند تشکیل پرونده‌های پرسنلی، اخذ مدارک و سیستمی نمودن پرونده‌های کارکنان.
 • کنترل و نظارت بر وضعیت قراردادهای کارکنان و تعیین حقوق و مزایا و صدور احکام.
 • کنترل و نظارت بر وضعیت آیین‌نامه‌های پرسنلی، روش‌ها و دستورالعمل‌های منابع انسانی.
 • کنترل و نظارت بر محاسبات پرسنلی و نهایی‌سازی لیست کارکرد ماهیانه پرسنل.
 • کنترل و نظارت بر امور مربوط به ادارات کار، تأمین اجتماعی و بیمه‌ها.
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای مربوط به جذب و استخدام.
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای آموزش و توسعه پرسنل.
 • کنترل و نظارت بر فرایند تسویه حساب پرسنل.
 • کنترل و نظارت بر فرایند تجزیه‌وتحلیل مشاغل و به‌روزرسانی شناسنامه مشاغل.
 • پیگیری و حل مسائل مربوط به روابط کاری و ارتباط مؤثر با پرسنل.
 • مشارکت در امور رفاهی، نگهداشت و جامعه‌پذیری همکاران.
 • کنترل و نظارت بر امور مربوط به مدیریت عملکرد و جانشین‌پروری.
 • مصاحبه با کارکنان خارج شده از سازمان به جهت بررسی علت خروج و عارضه‌یابی.
 • بهبود و ارتقای فرهنگ سازمانی.
 • بهبود و ارتقای رضایت شغلی و تعلق خاطر کارکنان.
 • بهبود و ارتقای برند کارفرمایی.

پیش‌نیازها

 • مسلط به سیستم حقوق ودستمزد.
 • مسلط به سیستم ورود و خروج.
 • مسلط به ارزیابی عملکرد.
 • مسلط به مدیریت عملکرد.
 • آشنایی با طبقه‌بندی و گریدینگ.
 • مسلط به جذب و استخدام.
 • مسلط به امور رفاهی و نگهداشت.
 • مسلط به تدوین آیین‌نامه‌ها.
 • مسلط به تدوین شرح شغل.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات