جدید
حذف فیلترها
1 ماه پیش
ارتقا یافته

توضیحات

 • مدیریت امور مالی.
 • ثبت دفاتر مالیاتی.
 • پیگیری موارد مرتبط با سازمان امور مالیاتی.
 • ثبت حساب‌ها با طرف‌های تجاری.
 • ثبت فرمول تولید و بهای تمام شده.
 • ارائه گزارش‌های سود و زیان.
 • ارائه گزارش‌های تحلیلی از فروش.
 • ساعت‌ها و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح تا 5 عصر؛ پنجشنبه‌ها نیمه وقت.

پیش‌نیازها

 • مسلط به امور مدیریت مالی.
 • مسلط به دفاتر قانونی و موارد مرتبط با سازمان مالیاتی.
 • توانایی ارائه فرمول تولید و محاسبه بهای تمام شده.
 • توانایی ارائه آمارها و گزارش‌های تحلیلی از سود و زیان و فعالیت‌های اقتصادی مجموعه.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات