کارشناس حسابداری خزانه

گروه سرمایه گذاری کوروش

منتشر شده 1 سال پیش

Job Description

- Submit Reports - Working on Banking, tax, and insurance laws and issuing bank checks. - Working with financial software.

Requirements

- Has at least 2 years of relevant work experience (distribution companies) - Undergraduate and higher education - Talented, motivated, and hardworking - Ability to submit reports - Familiar with financial software - Familiarity with commercial, - Office work skills - Talented, motivated, and hardworking

Employment Type

  • Full Time

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،