مدیر توسعۀ نرم‌افزار

کنترل و طرح سیستمها

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

این شرکت جهت به‌روزرسانی سیستم‌های نرم‌افزاری خود به نسل جدید نیاز به یک مدیر توسعۀ نرم‌افزار با مشخصات ذیل دارد: شرح شغل: ● بررسی راهکارهای فناوری اطلاعات و ارائه پیشنهادات بر اساس نیازهای سازمان. ● طراحی، توسعه و مستندسازی مشخصات محصول. ● مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت‌های تیم توسعه نرم‌افزار.

پیش‌نیازها

● آشنایی با چرخه نوین تولید نرم افزارهای کاربردی بر اساس تکنولوژی های روز. ● آشنایی با DevOps و CI/CD. ● آشنایی با Agile و Scrum. ● آشنایی با تکنولوژی‌های جدید مایکروسافت بویژه DOTNET CORE. ● آشنایی با تکنولوژی‌های فرانت‌اِند و بک‌اِند.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟