مدیر مالی

ورسازماندگار بهشتی کرج

منتشر شده 25 روز پیش

توضیحات

  • مدیریت مالی و مالیاتی فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی
  • ارائه گزارشات مالی و مالیاتی تفسیر اطلاعات برای بخش مدیریت
  • توانایی تهیه و کنترل گزارش های
  • تهیه مدارک حسابرسی مالیاتی و بیمه

پیش‌نیازها

  • تسلط کامل به استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی و حسابرسی مالی
  • تهیه صورت‌های مالی و تحلیل آنالیزهای به محاسبات بهای تمام شده
  • تهیه و تنظیم، اظهارنامه‌های مالیاتی، ارزش افزوده

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،