حسابداری امور قراردادها

دارو افشان شايگان

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

انجام عملیات در بخش دارایی از جمله صحت حسابهای قرارداد. مسئولیت های اصلی: اطمینان حاصل کنید که تمام اسناد حسابداری مخاطبین به درستی رزرو شده اند. در تهیه صورتهای مالی مطابق با دستورالعمل های بسته شدن ماهانه، میان دوره ای و سالانه کتاب، به حسابدار اصلی کمک کنید. کمک حسابدار ارشد در کنترل بودجه. از صحت مالی و حسابداری اطمینان حاصل کنید. تهیه گزارش حسابداری سه ماهه قرارداد. انجام کلیه امور مربوط به حسابداری قرارداد است. در هر موضوع دیگر مربوط به امور مالی ، به رئیس حسابدار کمک کنید. تهیه کلیه گزارشات مربوط به وزارت حسابرسی و مالیات است. گزارش های اختتامیه ماهانه را تهیه کنید.

پیش‌نیازها

حداقل لیسانس حسابداری. حداقل 3 سال تجربه در زمینه حسابداری. مهارت در سیستم همکاران و راهکاران. مهارت در ICDL. مهارت در حسابداری پیمانکاری، حسابداری پروژه ها، دارایی های ثابت. آشنا با قوانین بیمه قرارداد. آشنا با مالیات های قرارداد.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،