NEW
Clear Filters
a month ago

توضیحات

 • مدیریت نیروهای تولید.
 • جذب و آموزش نیروهای تولید.
 • ارائه گزارش‌های تولید.
 • ارائه پیشنهادات جهت بهره‌وری بالاتر در تولید.
 • ارتباط سازی در مجموعه.
 • نظارت بر کارگران کارخانه برای اطمینان از عملکرد و ایمنی آن‌ها.
 • نظارت بر روند اجرای تناژ تولید، کیفیت و ضایعات با داده‌های روزانه، هفتگی و ماهانه.
 • کنترل و نظارت بر عملکرد کارکنان واحد تولید.

پیش‌نیازها

 • آشنایی با صنعت شیمیایی و تولید.
 • سابقه کاری در حوزه مرتبط.
 • حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های شیمی یا مهندسی شیمی.
 • توانایی تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی.
 • روحیه کار تیمی.
 • توانایی حل مسئله، مدیریت زمان، تجزیه‌وتحلیل فرآیندهای تولید، مهارت‌های ارتباطی قوی و قدرت تصمیم‌گیری.
 • مسلط به فرآیند تولید، کنترل کیفی محصول، فرآیند تهیه BOM محصول نهایی.
 • مسلط به تهیه گزارشات مدیریتی.