NEW
Clear Filters
2 months ago

توضیحات

 • نظارت بر مراکز توزیع و فروش یا عاملین فروش محصولات.
 • مذاکره حضوری با مشتریان جهت معرفی محصولات و خدمات و عقد قرارداد.
 • ارتباط تلفنی یا حضوری با مشتریان در طی مدت‌زمان قرارداد تا تحویل محصول و خدمات.
 • اندازه‌گیری رضایت مشتریان و اجرای برنامه‌هایی جهت افزایش رضایتمندی آن‌ها.
 • دریافت بازخورد مشتریان و رسیدگی به آن‌ها.
 • همکاری در شناسایی، ارزیابی و انتخاب عاملین فروش و بازاریابان.
 • بررسی گزارش‌ها پایش عملکرد عاملین فروش و اطلاع نتایج به آن‌ها.
 • پیگیری جهت تحویل محصول و خدمات مشتریان مطابق زمان‌بندی توافق شده.
 • نظارت بر فرآیند صدور پیش‌فاکتور و فاکتور فروش.
 • ارتباط با مستمر با مدیر برنامه‌ریزی در خصوص اعلام سفارش‌ها.
 • طرح‌ریزی برنامه‌های بازاریابی و فروش در جهت افزایش فروش.
 • حضور در نمایشگاه‌های مرتبط.
 • تحلیل بازار محصولات و خدمات به‌طور مستمر و تصمیم‌گیری.
 • ارتباط با شرکت‌های تبلیغاتی جهت معرفی محصولات و تبلیغات.
 • همکاری و هماهنگی با واحد مالی شرکت جهت وصول مطالبات.
 • همکاری و هماهنگی با تأمین کنندگان حمل‌ونقل جهت ارسال محصولات مشتریان.
 • بررسی وضعیت تحقق اهداف و برنامه‌ها.
 • شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با فروش و تلاش در جهت کنترل آن‌ها.
 • پایش و اندازه‌گیری فرایندهای مرتبط با خرید و اقدام جهت بهبود.

پیش‌نیازها

 • حداقل ده سال سابقه مرتبط در شغل مدیر فروش و بازاریابی در سازمان‌های صنعتی و تولیدی.
 • مسلط به اصول و فنون مذاکره.
 • مهارت‌های ارتباط اثربخش.
 • مسلط به مدیریت ارتباط با مشتریان CRM.
 • مهارت‌های ارتباطی.
 • مهارت‌ فنون مذاکره تلفنی و حضوری.
 • مهارت‌ کار تیمی.
 • مهارت‌ حل مسائل.
 • مهارت تصمیم‌گیری به‌موقع.