NEW
Clear Filters

توضیحات

 • اجرای فرایند نیازسنجی آموزشی برای پرسنل نمایندگی‌های فروش.
 • برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آموزشی تایید شده.
 • انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری دوره‌های آموزشی.
 • ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی.
 • تدوین و ارائه گزارش‌های دوره‌ای.

پیش‌نیازها

 • مسلط به فرایند آموزش (روش‌های نیازسنجی، طراحی دوره‌های آموزشی، روش‌های ارزیابی اثربخشی).
 • آشنایی با روش‌های برگزاری آموزش.
 • آشنایی با شاخص‌های آماری آموزش.
 • آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 10015.
 • مسلط به مایکروسافت آفیس به ویژه اکسل.
 • مسلط به زبان انگلیسی.
 • صبور، منظم و پیگیر.
 • مدیریت زمان.
 • روحیه کار تیمی.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات