توضیحات

 • دریافت کالا مطابق فاکتور رسمی خرید کالا.
 • ثبت رسید انبار مطابق فاکتور خرید کالا.
 • ارسال فاکتور خرید همراه با رسید انبار به حسابداری.
 • تحویل کالا بر اساس حواله خروج.
 • ثبت تمام کالاها در دفاتر انبار.
 • صادر کردن حواله مرجوعی کالای برگشت از خرید.
 • صادر کردن رسید انبار بابت کالای برگشت از فروش.
 • صادر کردن برگ درخواست کالا بر اساس نقطه سفارش هر کالا.
 • طبقه‌بندی و کدبندی کردن کالاهای موجود در انبار.
 • صادر کردن برگ ضایعات انبار و حواله خروج بر اساس آیین‌نامه داخلی موسسه.
 • ورود تمامی اطلاعات در نرم‌افزار حسابداری انبار.
 • نگهداری کردن از مدارک مربوط به موجودی‌های انبار.
 • نگهداری کردن از مدارک مربوط به سوابق کالاهای ورودی و خروجی.
 • نگهداری کردن از مدارک مربوط به کالاهای امانی ارسالی و دریافتی.
 • نگهداری و لیست‌برداری کالاها از انبارهای وابسته.
 • ارائه کردن گزارشات دوره ای به مقامات مافوق بر اساس دستورالعمل‌های صادره.
 • تهیه کردن گزارش مالی انبار.
 • گزارش دادن تمام موارد مشکوک به مدیریت مافوق.
 • ارائه گزارش نقطه سفارش کالاها به واحد تدارکات.
 • گزارش برآورد انبار.

پیش‌نیازها

 • حداقل مدرک کاردانی.
 • مسلط به اکسل و ورد.
 • مسلط به نرم‌افزارهای حسابداری و صندوق (به ویژه دشت).
 • روحیه کار تیمی.
 • منظم و دقیق.
 • آشنا با سیستم چیدمان کالا در انبار.
 • حداقل سه سال سابقه کاری در حوزه مرتبط.

نوع استخدام

 • تمام وقت

گروه شغلی

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

 • تمام وقت

گروه شغلی

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career