توضیحات

 • مغایرت‌گیری با مشتریان و تأمین‌کنندگان (تهیه صورت تطبیق).
 • تهیه گزارشات مدیریتی.
 • تهیه گزارشات تحلیلی از عملکرد مالی سازمان.
 • تهیه صورت جریان وجوه نقد.
 • تهیه و تدوین سند بودجه و پیش‌بینی منابع مالی.

پیش‌نیازها

 • آشنایی با اصول حسابداری.
 • آشنایی با بخش امور مویرگی.
 • آشنایی با تهیه گزارشات مربوطه به صنعت بخش مویرگی (بررسی کارتکس مشتری، بررسی مانده‌های مشتری).
 • آشنایی با ثبت و درج اسناد دریافتی چک و نقد.
 • آشنایی با فرمول‌نویسی جهت مغایرت‌گیری‌های بانک و سیستم و کاردکس مشتری.
 • روحیه کار تیمی.
 • مسئولیت‌پذیری.
 • مسلط به امور پخش مویرگی.
 • محدودۀ سنی: 22 تا 35 سال.
 • جنسیت مد نظر: خانم یا آقا.
 • اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی‌ست.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

To see more jobs that fit your career